Encara que el material del que disposem, estigui distribuït en dues seccions (mòbil  i estudi), si fos necessari es pot utilitzar en qualsevol lloc, depenent que el seu trasllat i muntatge ho permetin. 

També si la feina ho requereix es pot ampliar el tipus i quantitat d’equipament amb material de lloguer.